Home > Biznes i Prawo > Biznes > Twoje Okno na Chiny

Twoje Okno na Chiny

W ostatnich miesiącach światowe wydarzenia oraz regionalne zjawiska, w swojej naturze polityczne oraz gospodarcze, znacząco zmieniły utrwalony obraz otaczającej nas rzeczywistości. Zwiększająca się dynamika zmian geopolitycznych rozpaliła niewątpliwą machinę informacyjną, odzwierciedloną w licznych artykułach, reportażach oraz opiniach, które zalały polskie media. Choć niewątpliwie miały one być narzędziem służącym do zrozumienia globalnych tendencji, to ich treść często nie odbiegała od ogólnej tendencji tabloidyzacji, która w ostatnich latach dramatycznie zredukowała jakość informacji przedstawionych w krajowych mediach. Tym samym, pojawiające się informacje były często niedoprecyzowane i nie uwzględniały wielu czynników, które miały wpływ na międzynarodowe wydarzenia – ograniczając przy tym wiedzę i zrozumienie zjawisk, które mają istotny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Elementarnym przykładem tego zjawiska jest przedstawianie w polskich mediach wydarzeń związanych z Chińską Republiką Ludową – choć regularnie pojawiają się one w krótkich reportażach, to często ukazywane są jedynie wątki mające prześmiewczo przedstawić realia Państwa Środka. Nawet jeśli poruszane są tematy ważne z perspektywy politycznej czy społecznej, to komentarz do nich ukształtowany jest w sposób mający wywołać emocje u odbiorcy, a nie dostarczyć mu rzetelnych informacji. Takie podejście powoduje niedostateczne zrozumienie tematyki Chin przez społeczeństwo, a czasem także grupę polskich decydentów. Ponadto, pomimo dużej liczby polskich ekspertów zajmujących się tematyką Chin i Azji, ich wiedza jest rzadko wykorzystywana w przekazach medialnych, a w sytuacji kiedy są zapraszani do studia telewizyjnego lub wywiadu, to ich komentarz jest często ograniczany w ostatecznym przekazie zbyt okrojony. Z jednej strony ogranicza to rzetelny przekaz o Państwie Środka, a z drugiej uniemożliwia rozpoczęcie znaczącej debaty publicznej oraz politycznej na temat polskiej polityki zagranicznej i ekonomicznej nie tylko wobec Chin, ale również wobec innych państw Azji. Sytuacji nie poprawia ograniczone zaangażowanie i zainteresowanie polskich decydentów politycznych, niekiedy niezauważających możliwości dla Polski oraz polskich przedsiębiorców w kontekście eksportu polskich produktów do Państwa Środka oraz innych państw Azji Wschodniej. Pomimo mocnego zaangażowania PAIiIZu, samorządów lokalnych we współpracy z uniwersytetami oraz regionalnymi przedsiębiorcami – w kontekście budowania szerokich kontaktów polsko-chińskich, można zaobserwować brak jednolitej strategii wobec Chin oraz Azji w czołowych gmachach rządowych.

Choć tematy związane z Państwem Środka są poruszane w postaci artykułów publikowanych w kolumnach gospodarczych i zagranicznych czołowych polski gazet, a jego nazwa pojawia się na ustach krajowych decydentów, to ogólnikowe informacje oraz hasła nie kształtują dobrze poinformowanej opinii publicznej, która powinna mieć świadomość obecnej formuły współpracy Polski z Państwem Środka oraz możliwości, które pojawią się w wyniku rozszerzenia tej współpracy zarówno na płaszczyźnie gospodarczej oraz politycznej, jak i akademickiej czy też kulturalnej. Aby uzupełnić tę lukę informacyjną oraz ułatwić czytelnikom dostęp do różnorodnych opinii na tematy związane z Chinami, postanowiliśmy utworzyć portal „People’s Square” – w naszym założeniu forum, które będzie łączyło środowisko polskich ekspertów, praktyków oraz pasjonatów celem utworzenia Twojego okna na Chiny.


Zdjęcie z archiwum prywatnego.

 

Emil Jaroch
Emil Jaroch (współzałożyciel, editor-in-chief) Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe w zakresie specjalności „studia wschodnioazjatyckie”. W okresie studiów magisterskich został stypendystą na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju w ramach półrocznej wymiany akademickiej gdzie uczestniczył w programie „Chińska Polityka i Dyplomacja”. W okresie studiów założył i przewodniczył Sekcji Orientalistycznej organizacji studenckiej „Koło Naukowe Ars Politica” na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto uzyskał tytuł honorowego członka organizacji studenckiej „Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin”, również na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 roku Współzałożył i współkoordynował międzynarodowy projekt „Warsaw-Beijing Forum” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyką związaną z Państwem Środka zajmuje się od 2012 roku. Swoją pracę naukową poświęcił głównie samopercepcji ChRL na arenie międzynarodowej oraz problematyce relacji chińsko–amerykańskich. Wiedza z zakresu tej tematyki znalazła odzwierciedlenie w jego pracy magisterskiej pt. „The People’s Republic of China’s perception of the United States ‘pivot’ to Asia”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *