Home > Analizy > Podsumowanie wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej

Podsumowanie wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej

Prezydent Andrzej Duda przebywał w dniach 23-27 listopada 2015 roku z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej. Prezydent wziął udział w Polsko-Chińskim Forum Gospodarczym (23 listopada w Szanghaju), forum gospodarczym Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (24 listopada w Suzhou), spotkał się również z Prezydentem ChRL Xi Jinpingiem (25 listopada w Pekinie) oraz z Przewodniczącym Chińskiego Parlamentu Zhang Dejiangiem (26 listopada w Pekinie). Wraz z Prezydentem RP w delegacji wzięli udział wiceministrowie gospodarki oraz spraw zagranicznych, przedstawiciele PAIiIZ, banku BGK oraz niezależni eksperci. Oprócz powyższych oficjalnych spotkań, Prezydent RP odwiedził Mur Chiński, spotkał się z Polakami mieszkającymi w Chinach, a także wziął udział w koncercie laureata tegorocznego Konkursu Chopinowskiego.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jasno określili cele, które mają być zrealizowane w trakcie wizyty. Jedziemy do Chin budować nowe drogi i mosty współpracy głównie gospodarczej między Środkową Europą a Chinami – mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski przed wizytą w Chinach. Co istotniejsze dodał, iż w tym zadaniu [budowa Nowego Jedwabnego Szlaku] Polska ma zamiar odegrać istotną rolę. Mimo dużej różnicy potencjałów, dużej odległości geograficznej i Polska, i Chiny uczestniczą w tej samej światowej gospodarce. Realizacja celów gospodarczych stanowiła priorytet wizyty, w szczególności pozyskanie inwestycji chińskich w Polsce, wzrost liczby turystów chińskich, zaangażowanie Polski w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (w odniesieniu do AIIB Szczerski stwierdził, że to ważne, żeby realnie mieć wpływ na decyzje, na proces decyzyjny, który będzie się w ramach tego banku dokonywać)[1].

Oprócz celów gospodarczych, określono cele polityczne, a wśród nich podniesienie kwestii ubiegania się przez Polskę o status niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (Szczerski ocenił, iż w tej kwestii opinia i przychylność wszystkich, zwłaszcza stałych członków RB jest kluczowa) oraz zainteresowanie Polski uczestnictwem w pracach roboczych grupy G20 (Chcemy coraz bardziej włączać się w obieg decyzyjny i dyskusyjny dotyczący przyszłości gospodarki światowej z racji rosnącego polskiego potencjału – zapowiedział Szczerski). Pomimo gospodarczej tematyki spotkań, miały być poruszane kwestie warunków stabilności pokoju oraz obecnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa światowego. [2]

W trakcie wizyty planowano podpisać memorandum w sprawie inwestycji infrastrukturalnych w ramach budowy Jednego Pasa i Jednego Szlaku. Rząd RP, w dniu 24 listopada, wyraził zgodę na podpisanie memorandum dotyczącego promowania inicjatywy „Jeden Pas i Jeden Szlak”.[3]

Widzimy przy tym znaczną różnicę w podejściu do relacji polsko-chińskich prezentowaną przez obecny gabinet polityczny. Przede wszystkim administracja ma jasno określoną strategię związaną z planowaną wizytą oraz komunikuje ją opinii publicznej. Przyjęte priorytety pozwalają na realną ocenę dokonań polskiej dyplomacji, a co ważniejsze na realizację spójnej wizji stosunków z Państwem Środka w warunkach asymetrii siły w stosunkach międzynarodowych, na którą zwraca uwagę minister Szczerski.[4] Po raz pierwszy asymetria ta nie staje się uzasadnieniem naszej bezsilności, lecz jedynie aspektem, który musi być wzięty pod uwagę w realizacji interesu narodowego w stosunkach z Pekinem. O ile realizację celów gospodarczych możemy ocenić w chwili obecnej, to z oceną skuteczności administracji w zabieganiu o status członka niestałego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, czy o uczestnictwo w grupach roboczych G20, będziemy musieli poczekać.

Udział wysokiego przedstawiciela państwa polskiego w Forum 16+1 był jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem. Tradycyjnie w polityce chińskiej przepełnionej symbolicznymi gestami, istotne rozmowy podejmowane są na poziomie równy z równym, co oznacza że Polska mogła realizować swój interes tylko przy pomocy premiera lub prezydenta. Tym samym negatywnie należy ocenić brak poprzedniej Premier Ewy Kopacz na szczycie 16+1 w Belgradzie. Pamiętać należy, iż oprócz oficjalnych przemówień, wydarzenia takie opierają się na rozmowach kuluarowych, które stanowią okazję do podejmowania działań na rzecz realizacji celów politycznych, takich jak wymienione uprzednio przez ministra Szczerskiego.

D0

Przed wizytą pojawił się artykuł opublikowany przez chińską agencję prasową Xinhua zatytułowany Poland can act as ambassador in relations between China, Europe (Polska może być ambasadorem w relacjach pomiędzy Chinami a Europą). Artykuł z 20 listopada oparty jest na wywiadzie przeprowadzonym przez Xinhua w Pałacu Prezydenckim. [5]

Osią artykułu jest udział Polski w projekcie Jeden Pas, Jeden Szlak oraz rola Polski w stosunkach UE-Chiny. Prezydent kreśli wizję Polski jako centrum logistycznego na trasie szlaku, podkreślając strategiczne położenie Polski.

Ton artykułu pokazuje pozytywny stosunek głowy państwa zarówno do projektu Nowego Jedwabnego Szlaku (the project was significant not only for China and Europe, but for the whole area through which the initiative would run), jak i Państwa Środka (It is […] a country which is open; open to economic cooperation, growth, and what is especially interesting, open to growing together with their partners).[6]

Po raz pierwszy pojawia się również kwestia polityki klimatycznej oraz redukcji emisji CO2 w ramach rozmowy o nadchodzącej konferencji COP21 w Paryżu. Duda stwierdza, iż potrzeba redukcji emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany (reducing greenhouse gas emissions needed to be encouraged). Podkreślony zostaje fakt, że sytuacja Polski jest jednak bardziej skomplikowana, gdyż nasza gospodarka jest oparta na węglu (However, the Polish position on the impending Paris conference was much more complex and difficult insofar as the country’s industry was mainly based on coal).[7]

Analizując chińską politykę zagraniczną należy czytać pomiędzy wierszami. Artykuł pojawia się w przeddzień wizyty polskiego prezydenta w Chinach. Kwestii energetyki poświęcona jest znaczna część artykułu, co może być odbierane jako jasny sygnał ze strony Chińskiej, że temat energetyki będzie kontynuowany podczas wizyty. Z drugiej strony wypowiedzi Prezydenta pozostawiają otwarte drzwi, pokazując iż istnieje pole do współpracy w energetyce pomiędzy Warszawą a Pekinem. Warto również zwrócić uwagę, iż energetyka wymieniana jest jako jedna z dziedzin współpracy pomiędzy Polską a Chinami w oświadczeniu o ustanowieniu partnerskich stosunków strategicznych, podpisanym pod koniec 2011 roku.

D1

Po powitaniu na lotnisku w Szanghaju, Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Szanghaju Huang Hongyuanem, po czym zwiedził wystawę dotyczącą historii giełdy oraz odwiedził salę notowań.

Następnie Prezydent otworzył Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze w Szanghaju, w którym wzięło ponad 80 polskich przedsiębiorców z różnych branż. Prezydent wyraził nadzieję, że to kolejne spotkanie da kolejny impuls do współpracy między Chinami a Polską, współpracy nie tylko gospodarczej, ale także kulturalnej czy naukowej. Prezydent podkreślił, iż z uwagą obserwujemy zmiany w Chinach, wielką gospodarczą modernizację tego kraju i imponujący skok rozwojowy, który sprawia, że Chiny wracają na swoje wielkie, historycznie uzasadnione miejsce. Już dziś Chiny odgrywają niezwykle ważną rolę w globalnej polityce i globalnej gospodarce.[8]  

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do kwestii przyciągania inwestycji chińskich do Polski, chwaląc polską stabilność gospodarczą oraz polityczną. W odniesieniu do handlu z Polską podkreślił, iż w naszym interesie jest, aby Chińczycy poznali w pełni jakość naszych rodzimych towarów. Mówił również, że projekt „Jednego Pasa, Jednej Drogi” to wielka szansa dla rozwoju Chin, Azji i Europy, w tym Polski. – Polskie władze i przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane inwestycjami planowanymi w ramach tego ambitnego projektu. Polska może odegrać w nim kluczową rolę dzięki swemu położeniu geograficznemu, dzięki doświadczonym biznesom z różnych branż.[9]

W wyniku Forum podpisano w sumie osiem umów o współpracy. Umowy te dotyczyły eksportu polskich wyrobów mleczarskich, współpracy technicznej z polskimi uczelniami i centrami badawczo-rozwojowymi, wsparciu eksportu polskich produktów rolniczych przez platformę internetową.

Na konferencji prasowej po forum Andrzej Duda chwalił Państwo Środka za niesamowity rozwój i ciepło mówił o społeczeństwie chińskim. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że jego wizyta ma wymiar praktyczny, co pokazują podpisane porozumienia oraz wyraził nadzieję, że nie będzie to jego ostatnia wizyta w Chińskiej Republice Ludowej.

Wieczorem Prezydent spotkał się z merem Szanghaju Yang Xiongiem, a na zakończenie dnia odwiedził Oriental Pearl Tower. To właśnie podczas zwiedzania słynnej Perły Szanghaju, chińska orkiestra mile zaskoczyła odgrywając utwór „Szła dzieweczka do laseczka”

Pierwszy dzień wizyty Andrzeja Dudy w Państwie Środka oceniam bardzo dobrze. Prezydent może nie jest znawcą Chin, lecz retoryka której używa w przemówieniach świadczy o dobrym przygotowaniu przed wizytą i stanowi optymistyczną prognozę dla relacji polsko-chińskich. Widać to w szczególności w wypowiedziach dotyczących miejsca Chin na arenie międzynarodowej, kiedy to Prezydent mówi, że Chiny wracają na swoje wielkie, historycznie uzasadnione miejsce. Przypomnijmy, że Chiny już były supermocarstwem, a nawet hegemonem i za taki kraj od zawsze się postrzegają. W chińskiej mentalności utrwalony jest pogląd, że to zawirowania historii pozbawiły kraj należnej pozycji, a jedynie kwestią czasu jest powrót do niej. Możemy zauważyć też zrozumienie uwarunkowań Polski w stosunkach z Pekinem, gdy padają słowa o naszym położeniu geograficznym, które pozwala odegrać w nim [w Nowym Jedwabnym Szlaku] kluczową rolę.

Oczywiście dyplomacja rządzi się swoimi prawami, nawet doskonale dopasowana retoryka nie zawsze przekłada się na konkrety. Docenić należy jednak, że warstwa symboliczna tej wizyty odpowiadała oczekiwaniom, a nie pozostaje ona również bez znaczenia, gdyż w Państwie Środka przywiązuje się do niej uwagę. Konkretnym przełożeniem są podpisane porozumienia po Polsko-Chińskim Forum Gospodarczym, którym obecność Prezydenta podwyższyła rangę. Porozumienia zawierane na wysokim szczeblu pomiędzy państwami a Chińską Republiką Ludową pełnią rolę zielonego światła, jednak dopiero współpraca między przedsiębiorcami, uniwersytetami, jednostkami badawczymi oraz współpraca regionalna wypełnia je treścią. W związku z powyższym uznać trzeba, że zarówno te pierwsze, jak i te drugie stanowią kluczowy element współpracy z Pekinem.

D2

W drugim dniu wizyty w Chinach Prezydent RP brał udział w rozpoczęciu forum gospodarczego 16+1 (w grupie „16+1”, oprócz Chin, są: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia) w Suzhou. W tym samym dniu spotkał się z chińskim premierem Li Keqiangiem.

Podczas otwartej dla mediów części spotkania Andrzej Duda powiedział, że relacje polsko-chińskie i relacje państw Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami są dla niego ogromnie ważne. Mam nadzieję, że tworzymy właśnie wielkie podwaliny pod wspólna przyszłość nie tylko w dziedzinie wymiany gospodarczej, ale także kulturalnej i naukowej. Wyraził również nadzieję, że Polska stanie się podstawowym partnerem Chin w Europie w ramach chińskiego projektu „Jednego Pasa i Jednego Szlaku”. Prezydent podkreślił również, iż chciałby, aby pięć lat […] prezydentury, które rozpoczęły się niecałe cztery miesiące temu, były okresem, który będzie także przebiegał pod znakiem wielkiej intensyfikacji tej współpracy.[10]

W podobnym tonie wypowiadał się Premier Li Keqiang, odnosząc się do potencjalnej synergii w strategiach rozwojowych Polski oraz Chin, w szczególności w dziedzinach handlu, wzajemnych inwestycji, zwiększenia możliwości produkcyjnych, a także zintensyfikowanej współpracy w infrastrukturze, transporcie, logistyce oraz czystej energii (China is willing to see both sides draw synergy over their respective development strategies, expand trade and mutual investment, carry out production capacity cooperation and boost collaboration in fields such as infrastructure, transport and logistics as well as clean energy)[11]. Dla porównania Prezydent RP jako potencjalne dziedziny współpracy wymienił handel, naukę oraz technologię, kulturę oraz edukację, a także przemysł żywieniowy (the Polish President went on to list economy and trade, science and technology, culture and education as areas where China and Poland could cooperate in, adding that both sides should also expand trade in agricultural products)[12].

W tym kontekście powraca temat współpracy energetycznej. Premier Li podczas szczytu odnosił się do współpracy w zakresie energetyki jądrowej powołując przykład inwestycji w Wielkiej Brytanii realizowany w porozumieniu chińsko-francuskim. Pojawiły się również spekulacje medialne o tym, że Polska ma podpisać memorandum w sprawie budowy elektrowni jądrowej dnia następnego podczas spotkania prezydentów obu krajów.[13] Temat budowy elektrowni jądrowej zostanie omówiony w dalszej części.

D3

Trzeci dzień wizyty miał miejsce w Pekinie, gdzie Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z Prezydentem ChRL Xi Jinpingiem. Z dyplomatycznego punktu widzenia było to najważniejsze spotkanie w agendzie, na co również wskazują podpisane porozumienia.

Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że strategiczne partnerstwo między Polską a Chinami będzie kontynuowane. Podkreślając znaczenie Chin wyraził również radość, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy sprawowania przeze mnie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej mogę odwiedzić wielkie mocarstwo. Prezydent Chin pozytywnie ocenił postawę Andrzeja Dudy wskazując, że od objęcia stanowiska prezydent Duda aktywnie dba i silnie promuje rozwój relacji dwustronnych.[14]. Odniósł się on również do aspiracji Polski do stania się centrum logistycznym na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, zwracając uwagę na korzystne położenie geograficzne naszego kraju (Given Poland’s geographical advantage, Xi said the two sides can study the establishment of a logistics hub in Poland that will serve all Central and Eastern Europe (CEE) countries)[15]

Kontynuowany był również wątek polityki historycznej, Prezydent RP zwrócił uwagę na wkład ChRL w zwycięstwo w drugiej wojnie światowej, a Prezydent ChRL odwdzięczył się podziękowaniem za wizytę marszałek Sejmu, która reprezentowała Polskę na uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę zwycięstwa w wojnie chińskiego ludowego oporu przeciwko agresji japońskiej i zakończania światowej wojny z faszyzmem. Prezydent Xi wyraził opinię, że pokazuje to szacunek do historii i nastawienie Polaków do narodu chińskiego.[16]

W trakcie spotkania prezydentów zostały podpisane trzy memoranda: o porozumieniu między bankami BGK i ICBC, o porozumieniu między ICBC a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), o współpracy w dziedzinie turystyki.[17]

Prezydent RP zaprosił swojego odpowiednika do złożenia wizyty w Polsce w przyszłym roku. Spotkanie prezydentów się przedłużyło, co chińskie media odebrały jako pozytywny znak, że rozmowy były owocne. [18]

D4

Podczas ostatniego dnia wizyty w Państwie Środka Prezydent RP spotkał się z przewodniczącym chińskiego parlamentu Zhang Dejiangiem. Wziął udział również w spotkaniu z Polakami zamieszkałymi w Chinach oraz wysłuchał koncertu laureata Konkursu Chopinowskiego Erica Lu.

Na konferencji prasowej podczas zwiedzania Muru Chińskiego, Prezydent podsumował swoją wizytę, stwierdzając iż ma nadzieję, że rozmowy, które odbył z chińskimi przywódcami będą istotnym impulsem do otwarcia rynku chińskiego przede wszystkim dla polskich produktów rolnych. Dodając, że strona chińska jest zainteresowana eksportem do Chin produkowanych w Polsce maszyn górniczych, czy sprzętu do wydobycia węgla. Zaznaczył, że chińskie władze nie planują zmian w zakresie oparcia na węglu chińskiej gospodarki, ale chcą przemysł węglowy unowocześniać.[19] Padła również deklaracja, iż podczas rozmowy z Prezydentem Xi osoba z Polski była wymieniana jako potencjalny dyrektor spośród koszyka państw europejskich, które nie należą do strefy euro.[20]

Tego samego dnia Prezydent udzielił wywiadu dla CCTV, która jest największą stacją chińską. Oprócz standardowych pytań podsumowujących wizytę w Państwie Środka, głównym tematem po raz kolejny była energetyka. Skupiono się na dwóch kwestiach, mianowicie gospodarce energetycznej opartej o węgiel oraz kwestie klimatyczne. Andrzej Duda mówił o rozwoju nowych technologii w zakresie przetwarzania i spalania. Potwierdził również, że toczyło się rozmowy o energetyce zarówno z Premierem Li, jak i Prezydentem Xi: Rozmawialiśmy na ten temat z panem przewodniczącym Xi Jinpingiem i z panem premierem, i w tej kwestii całkowicie się zgadzamy. Liczę na dobrą współpracę w tym zakresie pomiędzy Polską i Chinami, zarówno naukową, jak i inwestycyjną. To był jeden z ważnych tematów naszej rozmowy. W tej sprawie rozumiemy się doskonale, bo przecież węgiel stanowi także ważny surowiec energetyczny Chin. [21]

WZ

Mimo licznych wątków gospodarczych i politycznych, które były poruszane podczas wizyty Prezydenta RP w Chinach, najciekawszym wątkiem wydaje się współpraca energetyczna. Wątek ten pojawił się już przed oficjalnym przybyciem Andrzeja Dudy do Państwa Środka, wraz z artykułem z 20 listopada 2015 roku Interview: Poland can act as ambassador in relations between China, Europe opublikowanym przez Xinhua.[22]

Kolejne doniesienia prasowe pojawiły się drugiego dnia wizyty, kiedy chińskie media donosiły o planowanym podpisaniu memorandum w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce.[23] Tego samego dnia padły słowa Premiera Li Keqianga o wspólnym przedsięwzięciu francusko-chińskim dotyczącym energii jądrowej i o zainteresowaniu strony chińskiej współpracą w tym obszarze[24]. Temat energetyki również był poruszany podczas rozmowy z dziennikarką publicznej telewizji CCTV. [25]

Słowa o planowanym podpisaniu memorandum zostały jednak szybko zdementowane, najpierw przez ministra Krzysztofa Szczerskiego, który stwierdził, iż jest to element promocji strony chińskiej, która bardzo na to nalega, zabiega i promuje koncepcję partnerstwa nuklearnego. Chodzi o połączenie chińsko-francuskiej oferty, którą złożono już Wielkiej Brytanii. – A teraz strona chińska bardzo chciałaby powtórzyć tę ofertę dla naszej części Europy.[26] Sam prezydent odniósł się do chińskiej propozycji stwierdzając, że przyjął ją do wiadomości oraz, że dyskusja na ten temat w tej chwili trwa i zobaczymy, jak się rozwinie.[27]

Sytuację powyższą należy rozważyć biorąc pod uwagę aspekt dyplomatyczny chińskiej propozycji oraz reakcję naszej administracji. Dyplomacja sama w sobie jest grą miękkiego wpływu, gdzie każdy wątek jest znaczący i zamierzony. Pamiętać należy o już utartym stwierdzeniu dotyczącym polityki zagranicznej Państwa Środka, że Chiny grają w weiji (chiński odpowiednik szachów, z japońskiego go). Michał Lubina w swojej książce opisuje jej dynamikę w następujący sposób: W go pojedynki toczą się równolegle, w różnych częściach planszy, a przewagę osiąga się stopniowo, poprzez cierpliwą i konsekwentnie budowaną strategię. To powoduje długie kampanie, konieczność powolnego zajmowania pustych obszarów na planszy i tym samym stopniowego zmniejszania potencjalnych ruchów przeciwnika. Go uczy umiejętności strategicznego okrążania. Co więcej, w go nie wszystkie ruchy przeciwnika są widoczne i czytelne, co wzmacnia czynnik psychologiczny gry – trudniej przewidzieć ruchy oponenta, może on nieoczekiwanie zaskoczyć[28]. W odniesieniu do powyższej sytuacji strona chińska zajmowała puste pola, kreując w Polskiej opinii publicznej ekspektatywę budowy elektrowni jądrowej. Informacja, która pojawiła się w chińskich mediach szybko obiegła polskie portale. Jakkolwiek realizacja takiego projektu w Polsce jest pożądana (to zostało właśnie w tej strategii wykorzystane), to warunki na których miałoby się to odbyć pozostają nieznane. Wywarło to presję na administracji prezydenckiej do podpisania takiego porozumienia, w końcu gdy opinia publiczna spodziewa się spektakularnego sukcesu, to każde inne osiągnięcie zostanie w jej oczach deprecjonowane. Tym samym zagranie takie postawiło polską stronę w gorszej pozycji negocjacyjnej, przenosząc presję do zawarcia porozumienia właśnie na nią.

Z drugiej strony mamy reakcję polskiej strony, najpierw przez komunikat ministra Krzysztofa Szczerskiego w Pekinie nie będzie porozumienia ws. partnerstwa nuklearnego[29] oraz subtelniejszą reakcję Prezydenta Dudy, który stwierdził, że dyskusja na ten temat w tej chwili trwa[30], co oznacza że Polska jest otwarta na rozmowy. W tym miejscu należy pochwalić administrację prezydencką za trzeźwą i odpowiednią reakcję. Po pierwsze Prezydent nie uległ presji i nie podpisał porozumienia w nieodpowiednim momencie, po drugie pozostawiono kwestię otwartą do negocjacji. Niedawno stwierdziłem w swoim tekście, iż nasza polityka opierała się o rozwiązania ad hoc, sprowadzając do akceptacji inicjatywy wykazywanej przez Pekin. Tym stanowiskiem gabinet prezydencki zaprezentował troskę o interes narodowy oraz pokazał, że ma wizję, którą chce realizować w stosunkach polsko-chińskich. Osobiście uważam, że temat budowy elektrowni jądrowej w porozumieniu chińsko-francuskim nie jest zamknięty i będzie przedmiotem negocjacji na szczeblach ministerialnych.

P

Sam przebieg wizyty, jak i postawę polskiego gabinetu oceniam pozytywnie. Widzę zasadniczą różnicę pomiędzy obecnym, a poprzednim aparatem władzy (w rozumieniu administracji rządowej oraz prezydenckiej). To napawa optymizmem, jednak nie powinien on być ślepy. W polskiej polityce zagranicznej brakuje zazwyczaj ciągłości, dlatego też z uwagą będziemy śledzić kolejne poczynania polskiego rządu oraz prezydenta. Czekam również na publikację tekstów podpisanych porozumień, które z pewnością opublikujemy i przeanalizujemy na łamach People’s Square. Jednocześnie pozostaje w przekonaniu, że aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy polsko-chińskiej, konieczna jest współpraca wielopoziomowa, w szczególności na szczeblach ministerialnych, regionalnych oraz indywidualnym.


 

[1]Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Chinach, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,35,prezydent-o-partnerstwie-z-chinami-ws-jednego-pasa-i-jednego-szlaku.html

[2] ibidem

[3] Memorandum o porozumieniu pomiędzy rządem Chińskiej Republiki Ludowej a rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące wspólnego wspierania inicjatywy „Pas i Szlak”, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/memorandum-o-porozumieniu-pomiedzy-rzadem-chinskiej-republiki-ludowej-a.html

[4] Więcej o asymetrii w stosunkach polsko-chińskich w tekstach Nowy Jedwabny Szlak – Implikacje Dla Polski oraz Państwo Środka w centrum opinii, dostępnych na http://peoplessquare.pl/

[5] Interview: Poland can act as ambassador in relations between China, Europe: Polish President, http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/21/c_134838686.htm

[6] ibidem,

[7] ibidem,

[8]Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Chinach, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,35,prezydent-o-partnerstwie-z-chinami-ws-jednego-pasa-i-jednego-szlaku.html

[9] Ibidem,

[10] Prezydent o partnerstwie z Chinami ws. „Jednego Pasa i Jednego Szlaku” http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,35,prezydent-o-partnerstwie-z-chinami-ws-jednego-pasa-i-jednego-szlaku.html

[11] China, Poland agree on better cooperation, http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/24/c_134849798.htm

[12] ibidem

[13]Andrzej Duda w Chinach. Podpisano ważne umowy gospodarcze http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1548778,Andrzej-Duda-w-Chinach-Podpisano-wazne-umowy-gospodarcze

[14] ibidem

[15] China, Poland pledge to boost strategic partnership, http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/25/c_134855120.htm

[16] Prezydent Duda z przywódcą Chin o współpracy i partnerstwie http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,37,spotkanie-z-przewodniczacym-chinskiej-republiki-ludowej.html

[17] ibidem

[18] Andrzej Duda w Chinach. Podpisano ważne umowy gospodarcze http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1548778,Andrzej-Duda-w-Chinach-Podpisano-wazne-umowy-gospodarcze

[19] Otwarcie chińskiego rynku będzie szansą dla polskich rolników, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,38,prezydent-duda-zwiedzal-wielki-mur-chinski.html

[20] Spotkanie w polskiej ambasadzie i koncert laureata Konkursu Chopinowskiego, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,39,spotkanie-z-polakami-mieszkajacymi-w-chinach-i-koncert-laureata-konkursu-chopinowskiego.html

[21] Wywiad dla CCTV: Jeżeli chcesz osiągnąć korzyści – musisz się zaangażować, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,30,wywiad-dla-cctv-jezeli-chcesz-osiagnac-korzysci—musisz-sie-zaangazowac.html

[22] Interview: Poland can act as ambassador in relations between China, Europe, http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/21/c_134838686.htm

[23] Andrzej Duda w Chinach. Podpisano ważne umowy gospodarcze http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1548778,Andrzej-Duda-w-Chinach-Podpisano-wazne-umowy-gospodarcze

[24] Otwarcie chińskiego rynku będzie szansą dla polskich rolników, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,38,prezydent-duda-zwiedzal-wielki-mur-chinski.html

[25] Wywiad dla CCTV: Jeżeli chcesz osiągnąć korzyści – musisz się zaangażować, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,30,wywiad-dla-cctv-jezeli-chcesz-osiagnac-korzysci—musisz-sie-zaangazowac.html

[26] W Pekinie nie będzie porozumienia ws. partnerstwa nuklearnego, http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,145,w-pekinie-nie-bedzie-porozumienia-ws-partnerstwa-nuklearnego.html

[27] Otwarcie chińskiego rynku będzie szansą dla polskich rolników, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,38,prezydent-duda-zwiedzal-wielki-mur-chinski.html

[28] Michał Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014, Wydawnictwo Akademicka, Kraków

[29] W Pekinie nie będzie porozumienia ws. partnerstwa nuklearnego, http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,145,w-pekinie-nie-bedzie-porozumienia-ws-partnerstwa-nuklearnego.html

[30] Otwarcie chińskiego rynku będzie szansą dla polskich rolników, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,38,prezydent-duda-zwiedzal-wielki-mur-chinski.html

fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Maximilian Piekut
Maximilian Piekut (współzałożyciel, vice-editor) Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studiował również Sinologię oraz dwukrotnie był uczestnikiem szkoły letniej na Fudan University w Szanghaju oraz visiting student na China University of Political Science and Law w Pekinie. Założyciel organizacji studenckiej „Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin” na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studentem Uniwersytetu Ludwiga-Maksymiliana w Monachium. Specjalizuje się w zakresie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych wymiany handlowej oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Od 2009 zajmuje się tematyką związaną z Chińską Republika Ludową, w szczególności reformami gospodarczymi, systemem prawnym oraz stosunkami Polsko-Chińskimi. Jest organizatorem licznych konferencji oraz prelegentem na wydarzeniach związanych z tematyką Państwa Środka. Zdobywał doświadczenie w czołowych polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych. Jest ekspertem Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki.

2 thoughts on “Podsumowanie wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej

  1. Świetna robota, rzetelny, obfitujący w fakty artykuł. Bardzo przyjemnie się czyta, przykład prostego, przejrzystego i niezależnego dziennikarstwa, którego w ostatnim czasie tak niewiele na polskiej scenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *