Home > Biznes i Prawo > Reforma systemu hukou

Reforma systemu hukou

Reforma hukou, która rozpoczęła się w 2014 roku, objęła już większość chińskich prowincji. Jej celem jest powstanie jednorodnego systemu rejestracji gospodarstw domowych zarówno dla miast, jak i terenów wiejskich.

Hukou jako element gospodarki centralnie planowanej wprowadzono kilka lat po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej – w roku 1958. Jest to dziedziczny system rejestracji gospodarstw domowych, który uznaje daną osobę za mieszkańca określonego obszaru. Hukou dzieli się na miejskie i wiejskie. Posiadacze tego pierwszego mają swobodniejszy dostęp do wielu przywilejów, takich jak edukacja na wyższym poziomie czy opieka zdrowotna.

W hukou rejestruje się: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona i nazwiska rodziców. W przypadku osoby będącej w związku małżeńskim dopisywane są dane personalne męża lub żony. Podstawowym celem utworzenia systemu było ograniczenie masowej migracji ludności z terenów wiejskich do dużych miast. Początkowo surowo egzekwowano przestrzeganie przepisów; policja organizowała nagonki na osoby nieposiadające zezwolenia na pobyt i odsyłała je do rodzinnych miejscowości. Jednak po reformach rynku migracja przybrała na sile i wielu mieszkańców wsi zaczęło ubiegać się o pracę poza miejscem zamieszkania. Od 2003 roku chińskie władze nie stosują już przymusowych eksmisji, a etatowcy mogą bez specjalnego zezwolenia legalnie pracować i mieszkać w mieście. Nadal jest jednak widoczny związek pomiędzy hukou, a dostępem do usług socjalnych, opieki społecznej oraz rozmaitych świadczeń.

Dziesięć lat temu w prowincjach takich jak Shandong przeprowadzono eksperymenty pilotażowe systemu unifikacji hukou miejskiego i wiejskiego. Aby ułatwić migrującym pracownikom osiedlanie się w miastach, chińskie władze przed 2014 rokiem wprowadziły zmiany rejestracji w dwunastu prowincjach i jednym regionie autonomicznym.

Jak podaje China News Service, do tej pory oficjalne plany dotyczące reformy przedstawiło dwadzieścia dziewięć prowincji z wyłączeniem Pekinu i Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Projekty zakładają całkowite wycofanie tzw. hukou miejskiego i wiejskiego oraz zastąpienie ich bardziej ogólnymi kategoriami: hukou rodzinnym, zbiorowym i mieszkalnym.

W miastach takich jak Szanghaj, Chengdu, Wuhan i Xi’an rozpowszechniły się punktowe rozwiązania prawne. W zależności od obszaru polityka hukou jest różnie realizowana, jednak na ogół uwzględnia legalność zatrudnienia i pobytu, ubezpieczenie oraz czas zamieszkiwania miasta przez daną osobę.

Rada Państwa (中华人民共和国国务院 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn), której szefem jest Li Keqiang, wysunęła propozycję, według której duże miasta nie powinny wymagać od wnioskujących o hukou płatności składek ubezpieczenia społecznego przez okres dłuższy niż pięć lat. W niektórych prowincjach czas ten ma zostać skrócony. W prowincji Henan w Chinach centralnych oczekuje się wnoszenia składek jedynie przez dwa lata, natomiast w położonej na wschodzie prowincji Anhui wnioskodawca powinien ponosić koszty ubezpieczenia przez trzy lata. W miastach Hohhot i Baotou, znajdujących się w Mongolii Wewnętrznej, wymagania dotyczące opłat zostały całkowicie zniesione.

Rada Państwowa zasugerowała także pełną liberalizację polityki hukou na terenach podmiejskich i w małych miastach. Niektóre prowincje planują jednak rozszerzenie oddziaływania tej zasady. W Guizhou, prowincji południowo-zachodniej, ograniczenia hukou znikną również w średniej wielkości miastach. W prowincji Sichuan w Chinach południowo-wschodnich nowe przepisy obejmą dodatkowo duże i średnie miasta.

Źródła:

http://www.hubgold.com/2016/05/08/transition-push-for-a-residence-permit-will-be-modified-to-cover-200-million/

http://en.yibada.com/articles/121056/20160503/discovery-of-11-year-old-lie-causes-cancellation-of-woman-s-household-registration-in-beijing.htm

http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-04/29/content_24966027.htm

http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/chiny-obywatel-ze-wsi-obywatelem-i-kategorii/

Autor zdjęcia: Brian Harrington Spier

Izabela Ufnowska
Studentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku sinologia. Dwukrotnie otrzymała stypendium językowe. Pierwszy raz w roku 2013 studiowała przez semestr na Yunnan Normal University w Kunmingu. Aktualnie przebywa na rocznym stypendium w Nankinie. Chinami interesuję się już od czasów licealnych, szczególnie fascynuje ją historia, literatura i kultura chińska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *