Home > Gospodarka i Polityka > Biznesowe i gospodarcze implikacje szczytu 16+1 w Rydze

Biznesowe i gospodarcze implikacje szczytu 16+1 w Rydze

W dniach 5-6 listopada w stolicy Łotwy – Rydze odbył się kolejny, piąty szczyt formuły 16+1, w którym wzięli udział przywódcy Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii i Macedonii oraz Chin. Od początku zaistnienia w 2012 roku stała się ona okazją do wymiany poglądów, w szczególności dyskusji o możliwościach współpracy wspomnianych 17 państw oraz szukania kolejnych szans na jej udoskonalenie.

Chińscy analitycy już od początku powstania platformy dialogu podkreślali nie tylko mocne strony, ale również zagrożenia, z jakimi prawdopodobnie inicjatywa może się borykać (na przykład ryzyko wynikające z istotnych różnic kulturowych oraz gospodarczych regionów Europy Środkowo-Wschodniej, które nie są tak dobrze znane w Państwie Środka). Dodatkowo taka forma współpracy była krytykowana przez Unię Europejską, a ściślej rzecz ujmując przez państwa tzw. Starej Unii np. Niemcy. Odbycie się piątego już z kolei szczytu wskazuje na to, że wątpliwości dotyczące tej formuły nie ziściły się.

Zdaniem polityków z krajów 16+1 inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku jest najbardziej obiecującym obszarem współpracy, gdyż to właśnie region Europy Środkowo-Wschodniej ma stać się swego rodzaju „bramą” dla projektu.

Do 2015 roku wartość wymiany handlowej pomiędzy Chinami a krajami CEE wyniosła 100 mld dolarów. Jak pokazują dane z Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, która jest organem pomocniczym Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołanym w 1964 roku w Genewie, w 2015 roku handel wyceniono na 80 mld dolarów, co zdaniem państw członkowskich, pokazuje, że istnieje potencjał, a eksport z CEE do Chin może wzrosnąć. Podobna sytuacja występuje w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ponieważ rządowe statystyki pokazują, że w 2012 roku Państwo Środka zrealizowało inwestycje o wartości 1,3 mld dolarów, podczas gdy w 2015 roku wartość ta wzrosła do 2 mld.

Współpraca morska – Adriatic – Baltic – Black Sea Seaport Cooperation

Podczas czwartego szczytu 16+1, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku premier Li Keqiang wyszedł z propozycją wspierania transportu morskiego, między innymi rozwoju portów. W czasie tegorocznego spotkania przedstawicieli państw 16+1 uzgodniono, że kraje będą współpracować w tej dziedzinie, aby doszło do rozwoju portów i budowy parków handlowych w rejonie Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. W ramach programu mają być również rozwinięte drogi morskie, które są połączone z tymi akwenami. Adriatic – Baltic -Black Sea Seaport Cooperation w praktyce powinno doprowadzić do długotrwałego zrównoważonego rozwoju transportu morskiego oraz synergii z projektem Nowego Jedwabnego Szlaku. Kraje zdecydowały się na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji przed rozpoczęciem realizacji projektu. Dodano również, że wszystkie procedury będą zgodne z obowiązującymi regulacjami wynikającymi z członkostwa niektórych krajów w Unii Europejskiej.

Podkreślono, że wspierane będą budowy i remonty istniejących już portów oraz parków technologicznych i przemysłowych, a także zapewniono, że związane z tym środowisko inwestycyjne powinno być transparentne i przyjazne inwestorom. Nie zapomniano o kwestii środowiska naturalnego i zapewniono, że wszystkie działania nie będą mu szczególnie  szkodzić.

Dzięki projektowi ma zostać wypromowany handel pomiędzy krajami platformy, wsparcie mają otrzymać zarówno podmioty prywatne, jak i państwowe.

Handel i inwestycje

Przedstawiciele krajów biorących udział w szczycie zdecydowali o potrzebie zawarcia porozumienia dotyczącego inwestycji pomiędzy krajami CEE a Chinami. Miałoby ono doprowadzić do rozwinięcia współpracy na linii Pekin – kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz tworzyć wzajemnie przyjazne środowisko inwestycyjne. Kolejne Forum Inwestycyjne zostało zaplanowane na rok 2017 w Czechach, natomiast Expo dotyczące inwestycji i handlu odbędzie się w Ningbo w czerwcu przyszłego roku. Uczestnicy podkreślili wartość małych i średnich przedsiębiorstw, które powinny brać większy udział w wymianie handlowej. W najbliższym czasie ma zostać powołany Związek Małych i Średnich Przedsiębiorstw krajów platformy 16+1.

Komunikacja

Kolejnym aspektem poruszonym podczas szczytu była potrzeba rozbudowy infrastruktury łączącej Azję i Europę. Przywódcy państw stwierdzili, że dobrym pomysłem byłaby współpraca, która polegałaby na łączeniu projektów infrastrukturalnych działających w Europie z inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku. Jednym z funkcjonujących i wymienionych projektów europejskich jest TEN-T, czyli Transeuropejska Sieć Transportowa.

Jednym z pomysłów, które udało się zrealizować było utworzenie Sekretariatu do spraw logistyki i transportu 16+1 z siedzibą w Rydze oraz specjalnej platformy internetowej. Ma on pełnić funkcję nadzorującą projekty. Za sukces uznano również rozwój współpracy w dziedzinie lotnictwa, otworzenie lotów bezpośrednich pomiędzy Pragą, Czengdu i Szanghajem oraz Warszawą i Pekinem. Ponadto zachęcani będą przedsiębiorcy z krajów europejskich oraz Chin do współpracy ze sobą szczególnie w zakresie budowania dróg, kolei czy parków przemysłowych.

Sino – CEEC Financial Holding Company Limited

Niewątpliwie najważniejszym punktem obrad podczas tegorocznego szczytu 16+1 było utworzenie nowego holdingu finansowego, z którego będą korzystać kraje wchodzące w skład platformy. Jego kapitał początkowy to 10 mld euro, który w kolejnych latach może wzrosnąć do 50 mld euro. Ma on być zarządzany przez największy bank w Chinach – Chiński Bank Przemysłowo-Handlowy (ICBC).

Jednostka, która została zainaugurowana przez premiera Li Keqianga oraz jego łotewskiego odpowiednika Marisa Kucińskiego 5 listopada, jest instytucją finansową, która będzie prowadziła transakcje pozabankowe oferujące klientom szeroką ofertę serwisów finansowych, włączając w to możliwość nabycia produktów ubezpieczeniowych oraz papierów wartościowych.

Ma również skupić się na projektach dotyczących infrastruktury. Ma to pozwolić rozwiązać problem nadwyżek produkcyjnych, które są jednym z głównych problemów Państwa Środka.

Kraje platformy zaprosiły chińskie instytucje finansowe, włączając w to Fundusz Nowego Jedwabnego Szlaku w aktywne inwestowanie i współpracę z Europą Środkowo-Wschodnią. Drugim etapem ma być utworzenie funduszu inwestycyjnego, co ma nastąpić w roku 2017.

Jak podano opinii publicznej, w późniejszym okresie również inne państwa Starego Kontynentu będą mogły się starać o fundusze dostępne obecnie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli ich pomysły będą się łączyły z realizowanymi projektami przez kraje CEE.

Fundusz będzie wspierany przez rząd chiński na warunkach biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *