Home > Karol Piekut

Poniedziałkowe Szlaczki – 满

Morfem 满 to dwudziesta ósma część cyklu „poniedziałkowe szlaczki”. 满 to czasownik oznaczający napełniać, być zadowolonym oraz zaspokajać, a także przymiotnik: spakowany, wypełniony, całkowity, jego wymowa to mǎn. Przykładowe wyrażenia z 满, to: 满足 (mǎnzú) zadowolony, 满 (bùmǎn) urażony, 充满 (chōngmǎn) napełniony/pełny, 满满 (mǎnmǎn) pełny/szczelnie zapakowany. Powyżej znajdziecie rozpiskę kolejności pisania

Read More

Poniedziałkowe Szlaczki – 害

Morfem 害 to dwudziesta siódma część cyklu „poniedziałkowe szlaczki”. 害 to rzeczownik oznaczający krzywda bądź zło oraz czasownik krzywdzić, sprawiać problemy, jego wymowa zaś to hài. Przykładowe wyrażenia z 害, to: 厉害 (lìhai) drapieżny, tragiczny ale również określenie czyjejś umiejętności jako bardzo dobrej; 害怕 (hàipà) strach, 灾害 (zāihài) katastrofa, 杀害 (shāhài)

Read More

Poniedziałkowe Szlaczki – 糕

Morfem 糕 to dwudziesta szósta część cyklu „poniedziałkowe szlaczki”. 糕 to rzeczownik oznaczający ciasto bądź inne wyroby cukiernicze, jego wymowa zaś to gāo. Przykładowe wyrażenia z 糕, to: 糟糕 (zāogāo) straszne/niedobrze, 蛋糕 (dàngāo) ciasto, 寿糕 (shòugāo) tort urodzinowy, 小松糕 (xiǎosōnggāo) muffin. Powyżej znajdziecie rozpiskę kolejności pisania poszczególnych kresek. Znak piszemy

Read More