Home > Stanisław Niewiński (Page 2)

Projekt „Belt&Road” jako chińska próba ograniczenia amerykańskich wpływów

Od kiedy w 2013 r. przewodniczący Xi Jinping ogłosił publicznie początek budowy projektu „Belt&Road” nie milkną dyskusję na temat tej koncepcji. We wszystkich krajach, których z założenia powinien dotyczyć ów projekt, mają miejsce analizy odnośnie wynikających z niego korzyści – jak najbardziej dotyczy to również naszego kraju. Koncepcji „Belt&Road” nie można

Read More

Sytuacja na Morzu Południowochińskim po orzeczeniu Trybunału Arbitrażowego

12 lipca Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał orzeczenie w sprawie chińskich roszczeń terytorialnych wobec Filipin. Wyrok okazał się dla ChRL niekorzystny. Trybunał zawyrokował, iż żądania Chin w stosunku do Filipin naruszają suwerenność terytorialną tego kraju. Co więcej, sąd wypowiedział się negatywnie o ogólnych postulatach terytorialnych wysuniętych przez Pekin, dotyczących

Read More