Home > Marcin Adamczyk

Instytuty Konfucjusza i ich miejsce w chińskiej polityce „uwodzenia” świata

Czym jest siła w stosunkach międzynarodowych? Wbrew pozorom odpowiedź nie jest tak oczywista jak się to na pierwszy rzut oka wydaje. O ile fraza „użycie siły” ma dość oczywiste konotacje z przysługującym państwom monopolem na użycie przymusu, o tyle należy pamiętać, iż w nauce o stosunkach międzynarodowych pojęcie „siły” jest

Read More

Anatomia strachu?

Anatomia strachu?[1] Jest wiele teorii, które próbują wyjaśnić motywy przyświecające kolejnym pokoleniom (generacjom) decydentów w Pekinie. W kontekście tego, że Chiny zmierzają do statusu mocarstwa (a może i hegemona) nie dyskutuje się już „czy?” lecz raczej „kiedy?”[2]. Niezmiennie aktualne pozostaje również pytanie „dlaczego?”[3]. Dlaczego Chiny prowadzą coraz bardziej asertywną politykę (jak

Read More

25 lat sąsiedztwa, czyli krótkie podsumowanie stosunków indyjsko – chińskich po 1991 roku

Na wstępie chciałbym postawić pewną hipotezę. Otóż moim zdaniem Indie są dla Chin zarówno partnerem, jak i strategicznym konkurentem jednocześnie. Oba kraje prowadzą prężną wymianę handlową oraz wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa na kontynencie azjatyckim. Jednocześnie stosunki między nimi podszyte są dużą dozą nieufności oraz naznaczone rywalizacją o prymat w

Read More