Home > Marcin Adamczyk (Page 4)

Chiński model zaangażowania gospodarczego na przykładzie stosunków chińsko – białoruskich po 2010 roku

Chińska Republika Ludowa od ponad dekady angażuje się gospodarczo w wielu regionach świata. Początkowo zainteresowanie Państwa Środka skupione było na Afryce, następnie zawarto szereg porozumień gospodarczych także z państwami Ameryki Południowej. Możliwość zdobycia atrakcyjnych rynków zbytu oraz co nie mniej ważne źródeł pozyskania deficytowych surowców i żywności wpłynęły istotnie na

Read More

Analiza stosunków chińsko – ukraińskich i chińsko – rosyjskich na tle postawy Chin wobec konfliktu na wschodzie Ukrainy

Chińska Republika Ludowa jest drugą gospodarką świata, a jednocześnie jednym z największych eksporterów na świecie[1], a także jednym z czołowych inwestorów zagranicznych w wielu regionach, np. w Afryce, Ameryce Południowej czy Europie Wschodniej. Jednocześnie Chiny wciąż nie odgrywają adekwatnej do posiadanego potencjału gospodarczego i po części również militarnego roli politycznej.

Read More

Relacje chińsko – ukraińskie i chińsko – rosyjskie na tle postawy ChRL wobec Majdanu i aneksji Krymu

Do annałów światowej polityki weszły słynne słowa Deng Xiaopinga, który lapidarnie określił miejsce Chińskiej Republiki Ludowej w świecie końca XX w. mówiąc iż „Chiny nie mają przewodzić światu, tylko robić z nim interesy”. Sposobem na rozwój i wzrost znaczenia Państwa Środka na arenie międzynarodowej, miał być wzrost gospodarczy napędzany przez

Read More