Home > Bez kategorii

25 lat sąsiedztwa, czyli krótkie podsumowanie stosunków indyjsko – chińskich po 1991 roku

Na wstępie chciałbym postawić pewną hipotezę. Otóż moim zdaniem Indie są dla Chin zarówno partnerem, jak i strategicznym konkurentem jednocześnie. Oba kraje prowadzą prężną wymianę handlową oraz wspólnie działają na rzecz bezpieczeństwa na kontynencie azjatyckim. Jednocześnie stosunki między nimi podszyte są dużą dozą nieufności oraz naznaczone rywalizacją o prymat w

Read More

Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka

W dniu 13 maja 2016 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka, której organizatorem były Zakład Polityki Zagranicznej RP oraz Pracownia Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego. W konferencji udział wzięli goście z wielu instytucji

Read More

Dialogi Konfucjańskie z Filozoficzną Pandą – Część 1

论语Lúnyǔ – Dialogi konfucjańskie zwane też Analektami to dzieło, które ukształtowało myślenie Chińczyków. Jest ono kompilacją tekstów Konfucjusza oraz jego uczniów. Składa się z wypowiedzi mistrza, fragmentów jego dialogów z uczniami oraz anegdot z życia. Zostało spisane po śmierci myśliciela. Dialogi konfucjańskie to bezpośrednia wykładnia filozofii Konfucjusza. Dzieło zawiera wyjaśnienia pojęć

Read More