Home > edukacja

Chińska matura za pasem, czyli słów kilka o gaokao

W przyszłym miesiącu w całych Chinach rozpoczną się egzaminy, które zadecydują o przyszłości licealistów. W Państwie Środka nazywa się je potocznie gaokao (高考). Pełna nazwa to National Higher Education Entrance Examination - 普通高等学校招生全国统一考试(Pǔtōng gāoděng xuéxiào zhāoshēng quánguó tǒngyī kǎoshì). Testy te są odpowiednikiem polskiej matury. Od 1952 roku gaokao jest obowiązkowe

Read More

Mistrz i jego uczeń – chińska edukacja przez wieki

W dniu 19 lutego 2016, w chińskich serwisach informacyjnych ukazała się wiadomość mówiąca o tym, że na podstawie badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang, OECD - Organization for Economic Cooperation and Development; międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym skupiająca aż 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, której celem jest wspieranie

Read More