Home > #gaokao

Chińska matura za pasem, czyli słów kilka o gaokao

W przyszłym miesiącu w całych Chinach rozpoczną się egzaminy, które zadecydują o przyszłości licealistów. W Państwie Środka nazywa się je potocznie gaokao (高考). Pełna nazwa to National Higher Education Entrance Examination - 普通高等学校招生全国统一考试(Pǔtōng gāoděng xuéxiào zhāoshēng quánguó tǒngyī kǎoshì). Testy te są odpowiednikiem polskiej matury. Od 1952 roku gaokao jest obowiązkowe

Read More