Home > Konfucjusz

Chińska rodzina w perspektywie konfucjańskiej

  Artykuł jest fragmentem autorki pracy licencjackiej, która nie wyraża zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części tekstu bez jej wiedzy i zgody. Pisząc pracę, korzystałam z „Dialogów Konfucjańskich” w tłumaczeniu Krystyny Czyżewskiej-Madajewicz, Mieczysława Jerzego Künstlera, Zdzisława Tłumskiego oraz z książek i artykułów poświęconych chińskiej rodzinie i filozofii konfucjańskiej.   W każdym społeczeństwie,

Read More

Dialogi Konfucjańskie z Filozoficzną Pandą – Część 1

论语Lúnyǔ – Dialogi konfucjańskie zwane też Analektami to dzieło, które ukształtowało myślenie Chińczyków. Jest ono kompilacją tekstów Konfucjusza oraz jego uczniów. Składa się z wypowiedzi mistrza, fragmentów jego dialogów z uczniami oraz anegdot z życia. Zostało spisane po śmierci myśliciela. Dialogi konfucjańskie to bezpośrednia wykładnia filozofii Konfucjusza. Dzieło zawiera wyjaśnienia pojęć

Read More

Mistrz i jego uczeń – chińska edukacja przez wieki

W dniu 19 lutego 2016, w chińskich serwisach informacyjnych ukazała się wiadomość mówiąca o tym, że na podstawie badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang, OECD - Organization for Economic Cooperation and Development; międzynarodowa organizacja o profilu ekonomicznym skupiająca aż 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, której celem jest wspieranie

Read More