Home > RMB

Juan – zwierciadło chińskiej gospodarki

Od czasu rosnącego znaczenia Chin na arenie międzynarodowej tak w kontekście politycznym, jak i gospodarczym, oczy całego świata bacznie obserwują dynamicznie zmieniającą się rolę chińskiego juana. Chińska waluta, renminbi, zmienia się na naszych oczach, budząc niemałe emocje wśród inwestorów zainteresowanych tak wejściem na chiński rynek, jak i zwyczajną spekulacją. Jeszcze rok

Read More

Przełomowy rok dla chińskiego juana – nowa polityka kursu walutowego

Ostatnie półrocze 2015 roku rozstrzygnęło o coraz ważniejszej pozycji juana na arenie międzynarodowej i do pewnego stopnia ziściło wyobrażenia chińskiego rządu o większym udziale Chin w kreowaniu światowych finansów. Jest to zjawisko przełomowe w globalnej gospodarce, ponieważ burzy dotychczasową hegemonię państw wysoko rozwiniętych o głęboko zakorzenionych tradycjach demokratycznych na rzecz

Read More

Dewaluacja juana – liberalizacja czy walka z kryzysem?

Manipulacja kursem rodzimej waluty stanowi jedno z głównych narzędzi chińskiego rządu w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom gospodarczym. Względnie upłynniony w 2010 roku kurs juana do 2013 roku jednostajnie aprecjonował, a sukces chińskiej gospodarki pozwalał snuć przypuszczenia o ciągłym niedoszacowaniu juana służącym poprawie chińskiego bilansu płatniczego. Jednak od 2014 roku wartość chińskiej

Read More