Home > Ropa

Wielki skok ku zieleni – Chiny ponownie zalesiają kraj

Jak wskazują naukowcy Uniwersytetu Stanu Michigan w raporcie analizującym efekty chińskiej polityki, dotyczącej ponownego zalesienia, Państwo Środka prowadzi obecnie jeden z największych na świecie programów odbudowania ekosystemu (Natural Forest Conservation Program). Działania przedstawione w raporcie obejmują okres od 2000 roku. Od tego czasu Chinom udało się powiększyć zalesione tereny o

Read More

Raport: Chiński luty

Raport Chiński luty 2016 Raport obejmuje wybrane wydarzenia dotyczące Chińskiej Republiki Ludowej z lutego 2016. Tekst jest podzielony na 4 części: 1)      Chiny na zewnątrz Polityka Stosunki ekonomiczne pomiędzy Chinami a krajami Kaukaskimi Ukraina i Litwa: nowa umowa współpracy w związku z Nowym Jedwabnym Szlakiem                             iii.      Planowana strefa wolnego handlu pomiędzy Chinami a Gruzją Gospodarka Chińskie zaangażowanie

Read More

Analiza zagrożeń wynikających z wykorzystania paliw kopalnych w Chińskiej Republice Ludowej

W niniejszej pracy zostanie szczegółowo przeanalizowane zaopatrzenie Państwa Środka w kluczowe dla przemysłu surowce energetyczne, takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przedstawione zostaną zasoby własne poszczególnych paliw kopalnych, ich konsumpcja oraz import. Dane zostaną zaprezentowane zarówno w ujęciu ilościowym, jak i dla lepszego oglądu sytuacji, w postaci map i

Read More