Home > znaki chińskie

Poniedziałkowe Szlaczki – 满

Morfem 满 to dwudziesta ósma część cyklu „poniedziałkowe szlaczki”. 满 to czasownik oznaczający napełniać, być zadowolonym oraz zaspokajać, a także przymiotnik: spakowany, wypełniony, całkowity, jego wymowa to mǎn. Przykładowe wyrażenia z 满, to: 满足 (mǎnzú) zadowolony, 满 (bùmǎn) urażony, 充满 (chōngmǎn) napełniony/pełny, 满满 (mǎnmǎn) pełny/szczelnie zapakowany. Powyżej znajdziecie rozpiskę kolejności pisania

Read More

Poniedziałkowe Szlaczki – 赛

Morfem to 赛 dwudziesta druga część cyklu „poniedziałkowe szlaczki”. 赛 to czasownik oznaczający konkurować bądź rzeczownik mecz, wyścig, jego wymowa to sài. Przykładowe wyrażenia z 赛, to: 比赛 (bǐsài) mecz, 联赛 (liánsài) mecze ligowe, 参赛 (cānsài) wziąć udział w meczu oraz 杯赛 (bēisài) rozgrywki pucharowe. Powyżej znajdziecie rozpiskę kolejności pisania

Read More

Poniedziałkowe Szlaczki – 爱

Morfem 爱 to dwudziesta pierwsza część cyklu „poniedziałkowe szlaczki”. 爱 to czasownik oznaczający kochać bądź rzeczownik miłość, jego wymowa to ài. Przykładowe wyrażenia z 爱, to: 爱情 (àiqíng) miłość, 亲爱 (qīn'ài) kochana/y, 爱好 (àihào) hobby oraz 敬爱 (jìng'ài) szanować i miłować. Powyżej znajdziecie rozpiskę kolejności pisania poszczególnych kresek. Znak piszemy

Read More