Home > zwyczaje

Chińska rodzina w perspektywie konfucjańskiej

  Artykuł jest fragmentem autorki pracy licencjackiej, która nie wyraża zgody na kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub części tekstu bez jej wiedzy i zgody. Pisząc pracę, korzystałam z „Dialogów Konfucjańskich” w tłumaczeniu Krystyny Czyżewskiej-Madajewicz, Mieczysława Jerzego Künstlera, Zdzisława Tłumskiego oraz z książek i artykułów poświęconych chińskiej rodzinie i filozofii konfucjańskiej.   W każdym społeczeństwie,

Read More

56 etnicznych odcieni Chin: tajemnicze „wodne pismo” mniejszości Shui

Narodowość etniczna Shui (水族 shuĭ zú, 水 jako woda), jest kolejną z 55 mniejszości etnicznych Państwa Środka. Ponad 90% ludność Shui zamieszkuje tereny autonomiczne Sandu Shui (三都水族自治县 sān dú shuĭ zú zì zhì xiàn), wydzielone w prowincji Kuejczou (贵州 Guì zhōu). Reszta populacji rozmieszczona jest fragmentarycznie na pozostałym obszarze Chin.

Read More

56 etnicznych odcieni Chin: gorące źródła mniejszości Lisu

Kolejną z omawianych przeze mnie mniejszości etnicznych Państwa Środka, będzie narodowość Lisu (傈僳族 Lìsù zú). Jest dwudziestą co do wielkości grupą etniczną w Chinach  i liczy sobie ponad 730 tys. członków. Poza terenami Państwa Środka, narodowość Lisu odnajdziemy również w takich krajach jak Birma (ok. 200 tys.), Tajlandia (ok. 25

Read More